Bæredygtighed

Vi gør vores bedste for at leve op til de store krav der stilles inden for bæredygtighed ved bevidst at købe materialer og emballage. Vi arbejder for at reducere skadelige eksterne faktorer betydeligt og konstant analysere områder i vores virksomhed, der kan målrettes for forbedring. Vi er aktivt engageret i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.

Vi er engageret i at levere skønhed og kvalitet i lige store dele med bæredygtighed, etisk transparens og virksomhedsintegritet. Vi stræber efter at etablere en lokal  standard baseret på realistiske mål og et fælles vision. Vi er ikke i tvivl om, at vores forpligtelse til de højeste mulige bæredygtige og etiske praksis vil være en stor udfordring at opnå, men vi er besluttet på at ændre vores nuværende processer gradvist til fordel for vores branche, samfundet og verden.

FN har udarbejdet 17 mål, der danner rammen for 2030-agendaen for bæredygtig udvikling, en vejledning for at opnå en bedre og mere bæredygtig fremtid for alle. Målene adresserer de største globale udfordringer, vi i øjeblikket står over for, herunder fattigdom, ulighed, klima, miljønedbrydning, velstand, fred og retfærdighed.

Hvert mål består af bæredygtige, økonomiske og sociale mål, der skal opnås inden 2030, og opfordrer globale og lokale aktører - regeringer, privatsektor, civilsamfund - til at spille deres rolle. Vores mål hos Pampas er at implementere og adoptere bæredygtige, positive og effektive ændringer, der
stemmer overens med disse 17 mål.
 
Det leder til nogle ændringer på Pampas.dk
Her er dem der påvirker dig
 
Alle nuværende og fremtidige engrosordrer til virksomheden vil blive pakket i genbrugte kartoner, der allerede findes i vores forsyningskæde, før nye kartoner tages i brug. 
 
Alle onlineordrer fra Pampas sendes uden fysisk faktura. Dette gør det muligt for alle pakker bliver afsendt med elektroniske dokumenter og kvitteringer.
 
Vi har instrueret vores produktionspartnere om at sende alle produktionsprøver med 10 eller flere genstande i en indpaking. Tidligere blev disse genstande individuelt indpakket.